این مرد خیلی مرد است "محمد سلیم زاده"

کمتر اتفاق می افتد کسی را تصدیق کنم اما محمد سلیم زاده یکی از آن افرادی است که همچون حاج طالبی او را قلبا دوست دارم اون هم نه به خاطر اینکه عاشق چشم و ابروی اون شده باشم بلکه وی از مردان مخلص و با مرام و مسلک است عشق او خادمی هییت امام حسین است.

/ 0 نظر / 20 بازدید